HBO Leergang Parkmanagement

HBO Leergang Parkmanagement: niet alleen een Leergang, maar het geheel van certificering, van doorgaande ontwikkeling met als doel. om parkmanagers in hun functie te versterken.

Lees verder...

Wat is parkmanagement


Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen ondernemers gevestigd op een bedrijventerrein. Deze samenwerking kan leiden tot inkoopvoordelen (energie, afvalverwerking) of het realiseren van faciliteiten (beveiliging), die voor individuele bedrijven niet of lastig haalbaar zijn.

De volgende stap is om in samenwerking met de overheid/gemeente te komen tot een kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein (revitalisering) met als gevolg dat de waarde van het onroerend goed op peil blijft.

Gezamenlijk kan worden gewerkt aan een veiliger en gezonder werkomgeving of een betere interne en externe bereikbaarheid. Gemeenten profiteren hiervan mee, doordat het vestigingsklimaat verbetert. Een belangrijke factor in het aantrekken en behouden van bedrijven.

Parkmanagement streeft geen commercieel doel na, maar is louter faciliterend. Parkmanagement vervult een belangrijke netwerkfunctie voor ondernemers en de locale overheid.

Extranet inlog