HBO Leergang Parkmanagement

HBO Leergang Parkmanagement: niet alleen een Leergang, maar het geheel van certificering, van doorgaande ontwikkeling met als doel. om parkmanagers in hun functie te versterken.

Lees verder...

Parkmanagement Noordenveld

 

Parkmanagement Noordenveld is een organisatievorm die in september 2002 van start is gegaan. Doel: samenwerken bij het inkopen van diensten en producten, het uitwisselen van kennis en kunde.

Doelstelling

De doelstelling is het verduurzamen van de bedrijfsomgeving en het vergroten van de concurrentiekracht van de participerende bedrijven, alsmede het bevorderen van de economische groei en het stimuleren van de werkgelegenheid. Daarnaast het terugdringen van milieukosten en een efficiënter gebruik, beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen in de gemeente Noordenveld.
Hiermee behartigt PMN de belangen, wensen en behoeften van de aangesloten bedrijven. In een continu proces wordt zorgvuldig gekeken en gezocht naar diverse kwaliteitsaspecten op het gebied van veiligheid, milieu en personeelsvoorzieningen. Dit alles in nauwe samenwerking tussen parkmanagementverenigingen in de provincie Drenthe.
Waar is Parkmanagement Noordenveld actief?

Het werkterrein van Parkmanagement Noordenveld (PMN) bevindt zich in de gemeente Noordenveld en spitst zich toe op de bedrijventerreinen in Roden en Peize.

De voorzieningen via PMN, zoals voordelige energiecontracten, afvalinzameling, beveiliging, Arboarts, duurzame energie, autolease, sneeuwruimen, etc. zijn beschikbaar voor leden.

Contact gegevens

PMO Noordenveld
Postbus 287
9300 AG Roden

Contactadres:
Raadhuisstraat 1
9300 AA Roden

T. 050-5027290
F. 050-5018627
(t.a.v. Parkmanagement Noordenveld)

Voor de uitvoerende taken wordt het bestuur ondersteund door de parkmanager:


T. 06-12092091
E. 

Website: www.parkmanagementdrenthe.nl/nl/site/noordenveld

 

 

Extranet inlog