Energie lening Drenthe

“Energie Lening Drenthe” voor Drentse ondernemers en organisaties. Vanaf 1 november biedt de Drentse Energie Organisatie het MKB en organisaties in Drenthe een financiering voor ‘kleinere’ investeringen in duurzame energie en energiebesparing.

Lees verder...

Parkmanagement Hoogeveen

Hoogeveen Van Venrooy

Buitenvaart Hoogeveen
Parkmanagement Buitenvaart, kortweg PMBV, vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van alle ondernemers op bedrijventerrein Buitenvaart te Hoogeveen. Met elkaar moeten we zorg dragen voor een veilig en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein waar het goed ondernemen is.

De Vereniging PMBV regelt met en voor de ondernemers op het bedrijventerrein Buitenvaart en de Gemeente Hoogeveen een schoon, net en veilig bedrijventerrein. Bij ontwikkeling van bedrijvenpark Buitenvaart 1 is door de gemeente Hoogeveen een hoog ambitieniveau neergelegd.
De Vereniging PMBV is in december 2004 opgericht. Alle eigenaren van een perceel op Buitenvaart zijn verplicht lid van de vereniging en betalen contributie. De contributie is afhankelijk van de kavelgrootte. Door het lidmaatschap kan gebruik worden gemaakt van de diensten en raamcontracten van PMBV. De vereniging zorgt voor de terreinbeveiliging, de bewegwijzering en overige collectieve diensten. Verder wordt van de ondernemers verwacht dat ze goed huismeester zijn op hun eigen terrein.

PMBV vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van alle ondernemers op bedrijventerrein Buitenvaart te Hoogeveen. Met elkaar moeten we zorg dragen voor een veilig en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein waar het goed ondernemen is. Op Buitenvaart bestaat parkmanagement uit een verplicht basispakket en een vrijwillig pluspakket. Het basispakket wordt betaald uit de contributie aan de vereniging.

Onderdelen
- Collectieve beveiliging en structureel overleg met politie
- Centrale bewegwijzering
- Conciërgefunctie voor een hoogwaardig bedrijventerrein
- Intermediair rol voor ondernemers richting overheidsinstantie
- Gezamenlijke knelpunten aanpakken
- Besparen op de kosten door collectieve afvalinzameling
- Besparen op uw kosten door collectieve energie-inkoop

Parkmanager: de heer Benjo Kip


De Wieken Hoogeveen

Doel
De Stichting Parkmanagement Hoogeveen is een samenwerkingsverband van en voor de ondernemers op de bedrijventerreinen in Hoogeveen. De Stichting is in het voorjaar van 2010 opgericht. Doel van de Stichting is om namens alle ondernemers de krachten te bundelen en samen te werken aan bedrijventerreinen in Hoogeveen waarop bedrijven ook in de toekomst goed kunnen functioneren. Daarbij wil de Stichting initiatieven ontwikkelen die voordelen voor de verschillende bedrijven met zich meebrengen. Ook wil de Stichting gesprekspartner van de gemeente zijn namens alle bedrijven voor alles wat er op het bedrijventerrein van belang is.

Het bovenstaande vertaalt zich naar de volgende doelstellingen van de Stichting:
• Het samen met bedrijven en gemeente werken aan kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in Hoogeveen;
• Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven op de bedrijventerreinen naar de gemeente en andere partijen;
• Het zijn van aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Hoogeveen;
• Het verhogen van de organisatiegraad van de deelnemende bedrijven;
• Het bundelen van middelen en krachten;
• Het bevorderen van de onderlinge samenwerking;
• Het onderling uitwisselen van informatie;
• Het zorgen voor een goede intern en externe communicatie.

Vanuit deze doelstellingen wil de Stichting Parkmanagement Hoogeveen zich bezighouden met de onderstaande werkvelden op de bedrijventerreinen:
• bereikbaarheid, parkeren;
• beheer en onderhoud;
• veilig ondernemen;
• ruimtelijke ontwikkeling: privaat en publiek ruimtegebruik op de bedrijventerreinen;
• onderlinge samenwerking en kostenbesparing van en voor bedrijven.

Collectieve Diensten
De werkgroep collectieve diensten richt zich op de volgende punten:
• Het structureel nadenken, inventariseren en adviseren van de stichting over het opzetten en organiseren van collectieve diensten ten behoeve van de bedrijven op het bedrijventerrein. (Kosten)voordelen voor bedrijven staan hierbij voorop. De behoefte aan gezamenlijke inkoop van energie, afvalinzameling, BHV en samenwerking met het onderwijs wordt nader onderzocht en indien gewenst uitgewerkt.
• Het t.z.t. bespreken van de mogelijkheden tot samenwerking met het in oprichting zijnde lokale energie dienstenbedrijf (gemeente/Rendo), gericht op energie- en kostenbesparende projecten ten behoeve van de bedrijven op De Wieken.

Communicatie
De werkgroep Communicatie wordt gevormd door het bureau van het parkmanagement en heeft vier kerntaken:
• Het periodiek bespreken van de wijze van informatieverstrekking en communicatie naar de bedrijven op het bedrijventerrein.
• Het organiseren van informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen die voor ondernemers op het bedrijventerrein van belang zijn. Hierin wordt waar nodig afgestemd met de andere werkgroepen van de stichting.
• Het organiseren van informele netwerkbijeenkomsten voor bedrijven op het bedrijventerrein, om de onderlinge contacten te versterken.
• Het verspreiden van een periodieke nieuwsbrief onder alle bedrijven op het bedrijventerrein en het actueel houden van de website van de stichting.

Contact gegevens

PMO Hoogeveen Buitenvaart
 

Parkmanagement Buitenvaart
Buitenvaart 2103
7905 SW HOOGEVEEN

Postbus 267
7900 AG HOOGEVEEN


PMO Hoogeveen De Wieken

Parkmanager Sent Waninge sent.waninge@sentwaninge.com

Parkmanagement De Wieken
Stephensonstraat 65
7903 AS HOOGEVEEN

 

website PMO Buitenvaart website PMO De Wieken

 

Extranet inlog