Energie lening Drenthe

“Energie Lening Drenthe” voor Drentse ondernemers en organisaties. Vanaf 1 november biedt de Drentse Energie Organisatie het MKB en organisaties in Drenthe een financiering voor ‘kleinere’ investeringen in duurzame energie en energiebesparing.

Lees verder...

Parkmanagement Coevorden

Stichting Parkmanagement Coevorden (PMC)
Parkmanagement Coevorden, kortweg PMC, komt op voor de gezamenlijke belangen van alle ondernemers op de bedrijventerreinen in Coevorden.

Park Management Coevorden hercertificering

Speerpunten van PMC zijn:
- Verbeteren van het voorzieningenniveau;
- Toepassen van duurzame bedrijfsprocessen;
- Verhogen van de kwaliteit van de bedrijventerreinen;
- Kostenvoordeel door schaalvergroting;
- Plaatsing van werklozen bij bedrijven;
- Behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen;
- Kennisuitwisseling tussen leden;
- Goede contacten tussen ondernemers en gemeente.

Een aantal van deze onderwerpen worden opgepakt door de parkmanager, andere onderwerpen worden op de kaart gezet door structureel overleg met de gemeente.

PMC werd in mei 2002 opgericht als initiatief van de Industriële Vereniging Coevorden e.o. Inmiddels telt PMC bijna 100 leden en vertegenwoordigt daarmee een belangrijk deel van de bedrijven in Coevorden. Hoe meer leden, hoe meer PMC kan betekenen. Door uw lidmaatschap kunt u gebruikmaken van de diensten en raamcontracten van PMC. Hiermee kunt u uw contributiebedrag ruimschoots terugverdienen. Voor de kosten hoeft u het dus niet te laten.

De contributie van PMC is ingedeeld aan de hand van het aantal FTE.


Collectieve inkoop
Parkmanagement Coevorden heeft tot doelstelling om ondernemen in Coevorden makkelijker en goedkoper te maken. Zij doet dit door het afsluiten van collectieve contracten. Deze contracten leiden tot:
1) een lagere prijs door het realiseren van kortingen;
2) hogere kwaliteit van de dienstverlening door contractbeheer door PMC;
3) tijdsbesparing voor de deelnemers doordat de onderhandelingen centraal worden gevoerd en u, als ondernemer, u op uw kerntaken kan focussen.


Coevorden Piccobello
Als ondernemers in Coevorden zijn we samen met de gemeente verantwoordelijk voor de leefbaarheid op onze bedrijventerreinen, daarom heeft PMC Coevorden in samenwerking met De Bentheimer en de Gemeente Coevorden het project "Coevorden Piccobello" opgestart. Samen houden we de bedrijven- terreinen netjes en schoon.

Om dit te realiseren doen we het volgende:
• Zwerfaval opruimen
• Het plaatsen van prullenbakken
• Mensen bewust maken van de rommel
• Bedrijven motiveren om mee te doen
• Groenbeheer op de industrieterreinen

Contact gegevens

PMO Coevorden

Bedrijvenparkmanager
Jankees Klapwijk

Postadres:
Postbus 220
7740 AG Coevorden

Bezoekadres:
Moniersweg 12
Coevorden

T. 06 2864 1376
E. info@pmccoevorden.nl

website: www.pmccoevorden

 

 

 

Extranet inlog