Energie lening Drenthe

“Energie Lening Drenthe” voor Drentse ondernemers en organisaties. Vanaf 1 november biedt de Drentse Energie Organisatie het MKB en organisaties in Drenthe een financiering voor ‘kleinere’ investeringen in duurzame energie en energiebesparing.

Lees verder...

Parkmanagement Assen

Parkmanagement Assen is in juli 2007, op initiatief van enkele ondernemers en de gemeente gestart in Assen Noord met de Vereniging Parkmanagement Assen Noord. Er ontstond een publiek private samenwerking. In juni 2008 is Parkmanagement vereniging Assen West opgericht. Op 15 maart 2010 is de vereniging Parkmanagement Assen Stadsbedrijvenpark er bij gekomen. Sinds juli 2011 behartigt Parkmanagement Assen ook de belangen van de al eerder opgerichte Vereniging Assen Midden Zuid.


Wat is parkmanagement
Parkmanagement is voor en door ondernemers. De vereniging, waarvan de ondernemingen lid worden en het bestuur vormen, behartigt de belangen van de ondernemers. Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk is. Hierdoor kunnen ondernemers blijven ondernemen en hoeven zij zich niet bezig te houden met, soms best belangrijke, details van belangenorganisatie voor ondernemers die gevestigd zijn op een van de bedrijventerreinen. Samen sta je sterker, hoe meer stemmen richting de overheid, hoe meer indruk het maakt.

Organisator van een bedrijvennetwerk, om op deze manier het onderling zakendoen te bevorderen. Ken elkaar en gun elkaar de handel.
Gebiedsontwikkelaar hoe ziet een bedrijventerrein er in de toekomst uit en welke ontwikkelingen zijn van belang.


Ondernemersfonds
Op 16 december 2010 heeft de Asser gemeenteraad ingestemd met de oprichting van het Ondernemers Fonds Assen. Het fonds is opgericht voor een periode van drie jaar. Na deze periode wordt het fonds ge�valueerd en neemt de raad opnieuw een besluit. Het Ondernemers Fonds Assen is van, voor en door alle Asser ondernemers. De middelen in het fonds worden via een OZB-opslag door alle ondernemers gezamenlijk opgebracht. De gemeente Assen geeft deze OZB-opslag door aan de Stichting Ondernemers Fonds Assen. Jaarlijks gaat het om een bedrag van zo’n 500 duizend euro. Het behartigen van de collectieve belangen van de ondernemers is in Assen niet langer afhankelijk van goedwillende enkelingen en vrijwillige bijdragen. Uiteraard betaalt ook de gemeente voor haar onroerend goed aan het fonds mee.


Over Parkmanagement Assen
Parkmanagement Assen is een belangen- en ondernemersvereniging voor de ondernemers, gevestigd op een van de bedrijventerreinen in Assen. Parkmanagement Assen bevindt zich in een opbouwfase en is op bestuurlijk en op managementniveau een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Assen. Parkmanagement Assen heeft momenteel ruim 225 leden over de aangesloten bedrijventerreinen en dat aantal moet verder groeien.


Collectief ondernemen
Een belangrijke pijler van Parkmanagement Assen is het collectief ondernemen en alles wat daarmee samenhangt. Het bevorderen van die collectiviteit is een belangrijke opgave voor het parkmanagement. Doelstelling is hierbij om zoveel mogelijk via gezamenlijke inkoop van producten en diensten, onderlinge kennisuitwisseling en het bouwen van een stevig onderling relatienetwerk voordeel te bezorgen. Parkmanagement Assen heeft inmiddels een aantal succesvolle collectieve contracten afgesloten en er zijn er nog meerdere in voorbereiding. Waar mogelijk wordt op provinciaal niveau samengewerkt met andere parkmanagement organisaties om onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en collectieve contracten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De Provincie Drenthe speelt hierbij een coördinerende rol.

Contact gegevens

PMO Assen

Parkmanager Ryanne van der Pal
T. 06-24882600

Vereniging Parkmanagement Assen
Postbus 447
9400 AK Assen

Industrieweg 22
9403 AA Assen

T. 0592-820241
E. info@parkmanagement-assen.nl

website PMO Assen

 

Extranet inlog