Human Capital Agenda

Weet u waar uw personeelsleden over 5 jaar willen staan?

Lees verder...

Human Capital Agenda

14-07-2013

Op 4 februari 2019 gaat bij de Provincie een loket open voor HRM vraagsstukken inzake duurzame inzetbaarheid vab personeel. Ondernemers kunnen een externe adviseur inschakelen om de behoefte aan scholing binnen hun personeelsbestand in kaart te brengen en hiervoor een ontwikkelplan maken.
Waarom is de Human Capital Agenda voor de ondernemers belangrijk? Omdat veel ondernemers moeilijk geschikt personeel kunnen vinden en/of behouden. Hiervoor is vanuit de Provincie geld beschikbaar.

Dit geld is bedoeld om projecten, acties en trajecten uit te voeren om mensen aan het werk te houden en te krijgen. Het project moet zich daarom richten op :
•    Beschikbaarheid – mensen bewegen van school naar werk
•    Wendbaarheid – mensen bewegen van werk naar werk
•    Inclusiviteit – mensen bewegen van uitkering naar werk
Zonder bureaucratische rompslomp. Dus concreet aan het werk. Daarom deze oproep aan ondernemers.
De criteria zijn nog niet vastgesteld maar er wordt wel gekeken naar:
•    De mens centraal
•    Integraliteit:  beschikbaarheid, wendbaarheid, inclusiviteit
•    Additioneel ten opzichte van acties en programma’s die nu al lopen
•    Vraaggericht vanuit ondernemers
•    Koppeling met maatschappelijke vraagstukken naast de arbeidsmarkt

Daarom vragen we de ondernemers om te kijken naar hoe uw bedrijf in elkaar zit. Kijk naar wat u nodig heeft. Kijk welke acties hieruit voortkomen.

« terug
Extranet inlog