HBO Leergang Parkmanagement

HBO Leergang Parkmanagement: niet alleen een Leergang, maar het geheel van certificering, van doorgaande ontwikkeling met als doel. om parkmanagers in hun functie te versterken.

Lees verder...

Green Deals

17-09-2012


Voor de periode 2012-2015 heeft de provincie Drenthe een nieuw Energieprogramma opgesteld met de focus op Groen Gas, Biobased Energy, Power Production & Balancing, Smart Energy Systems en Onderzoek/Onderwijs (zie figuur energievizier).

Met het energieprogramma 2012-2015 zet de provincie Drenthe:

• in de programmaperiode 2012-2015 in op 300 miljoen euro aan investeringen binnen de uitvoeringsfocus van het programma;
• in de programmaperiode 2012-2015 in op de productie van 60 miljoen m3 groen gas.

Door te sturen op economische doelstellingen, zet Drenthe voor de duur van dit programma in op een zo groot mogelijke bijdrage aan de Europese en nationale doelstellingen voor CO2-reductie en duurzame energieproductie.

Met partijen die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de provinciale energiedoelstellingen wil de provincie Drentse Green Deals sluiten. De Drentse Green Deal is een zakelijke overeenkomst tussen een organisatie en de provincie, waarin op basis van een voorgenomen investering/inspanning van de betreffende organisatie de provincie haar inspanningen voor ondersteuning formuleert. Voor het uitgebreide programma en het reglement Drentse Green Deals zie www.provincie.drenthe.nl/klimaatenenergie/.

Op 1 december 2011 is daarnaast de Drentse Energie Organisatie opgericht. Deze organisatie is opgericht om de programmadoelstellingen voor de productie van duurzame energie versneld te realiseren, door het inzetten van revolverende middelen en het leveren van kennis aan projecten. De Drentse Energie Organisatie wordt gefinancierd door het programma Energie van de provincie Drenthe en is als stichting buiten de provinciale organisatie geplaatst. Voor een overzicht van de diensten, de werkwijze en de beoordelingscriteria van projecten zie www.drentseenergieorganisatie.nl.

« terug
Extranet inlog